K-Expert WE SHARE "เตรียมพื้นฐานลูกน้อย สู่ฝันที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต" 


ร่วมกับ HiQ Kids Club แชร์ประสบการณ์เสริมสร้างพัฒนาการ

และโภชนาการในช่วงแรกของชีวิต รวมทั้งการวางแผนการเงินเพื่ออนาคตของเจ้าตัวน้อย


สำรองที่นั่ง
คลิกเลือกวัน-เวลาที่ต้องการสำรอง

สำรองได้
  
เต็มแล้ว