ออมเงินและลงทุน > เตรียมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ > เหตุผลที่ควรวางแผนเกษียณตั้งแต่ตอนนี้
เหตุผลที่ควรวางแผนเกษียณตั้งแต่ตอนนี้ 
           หลายท่านอาจเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุ และอาจเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวแต่มองว่าเร็วเกินไปที่จะวางแผน หรือยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องวางแผน กระนั้นแล้วเมื่อไรจึงเป็นเวลาที่คุณคิดว่าเหมาะสม

            การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อผู้ที่จะเกษียณในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แต่ควรมีการวางแผนในทุกช่วงของชีวิต หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่เพิ่งจะเริ่มต้นทำงาน การตัดสินใจวางแผนเพื่อการเกษียณตั้งแต่ปัจจุบันจะช่วยให้รูปแบบการดำเนินชีวิตในอนาคตหลังเกษียณดีขึ้นอย่างมาก เปรียบเสมือนกับการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน

            ลองคิดดูเล่น ๆ ว่าคุณกำลังเผชิญความจริงสองอย่างที่จะคอยกำหนดคุณภาพชีวิตในช่วงเกษียณ สิ่งแรกคือ คุณต้องการเงินสำหรับการใช้จ่ายอย่างสะดวกสบายเพื่อให้ได้คุณภาพชีวิตแบบที่คุณต้องการ กับสิ่งที่สอง คือ สิ่งของที่คุณต้องการจับจ่ายใช้สอยในเวลาที่ราคาสินค้าแพงขึ้นกว่าเดิมมาก

            ในอดีตที่ผ่านมาแม้อัตราเงินเฟ้อ หรือการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการนั้นเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ 3-4 เปอร์เซนต์ คุณอาจรู้สึกว่าราคาข้าวของ หรือสินค้าบริการที่คุณซื้อนั้นไม่ได้แพงขึ้นเหมือนเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น แต่อัตราเงินเฟ้อก็สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ในระดับหนึ่งว่าราคาข้าวของนั้นแพงขึ้นจริง ๆ

            หากสมมติให้คุณอายุ 35 ปี คาดว่าจะเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี คุณต้องการใช้เงินหลังเกษียณอย่างสุขสบายไปจนอายุ 80 ปี โดยต้องการใช้เงินเดือนละ 25,000 บาท (มูลค่าปัจจุบัน) และให้อัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 3 เปอร์เซนต์

            เมื่อลองคำนวณดูแล้วพบว่าค่าใช้จ่ายเดือนละ 25,000 บาท (มูลค่าปัจจุบัน) จะเพิ่มเป็น 52,344 บาท ในอีก 25 ปีข้างหน้าตามอัตราเงินเฟ้อที่ 3% ต่อปี และเพื่อให้คุณมีเงินใช้หลังเกษียณไปอีก 20 ปี คุณจะต้องมีเงินเก็บประมาณ 9.5 ล้านบาท เมื่อเห็นตัวเลขหลักเกือบสิบล้านแล้วอย่าเพิ่งตกใจกับจำนวนที่มากเช่นนี้ เพราะหากคุณมีการวางแผนการเงินที่ดี มีวินัยการเงิน จะช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

            หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการวางแผนการเงินสำหรับการเกษียณแล้ว สิ่งที่คุณควรคำนึงมีอยู่ 2 ประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรก คือ จำนวนเงินที่ต้องการใช้สำหรับชีวิตหลังเกษียณ จะขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้ชีวิต รวมถึงระยะเวลาของการใช้เงิน การที่จะทราบได้ถึงจำนวนเงินที่คุณต้องการ แนะนำให้เริ่มต้นด้วยการจดบันทึกสิ่งที่คุณคาดว่าจะใช้จ่ายในอนาคต เช่น ค่าใช้จ่ายประจำวัน ค่าเดินทาง ค่าสันทนาการ ค่าดินเนอร์ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น หลักการง่าย ๆ หรือวิธีการที่คนทั่วไปใช้คิดคร่าว ๆ ก็คือค่าใช้จ่ายในช่วงเกษียณเท่ากับ 70 เปอร์เซนต์ของค่าใช้จ่ายปัจจุบัน เนื่องจากความต้องการใช้จ่ายเงินสำหรับชีวิตหลังเกษียณจะลดลง เช่น ค่าเดินทาง แต่จะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างเพิ่มขึ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

ประเด็นที่สอง คือ แหล่งที่มาของจำนวนเงินใช้จ่ายหลังเกษียณ มาจากการสะสมสินทรัพย์เพื่อการลงทุน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประกันชีวิต รวมถึงเงินที่คุณได้ออมสะสมไว้ในแต่ละเดือน

            หากคุณเป็นผู้ที่มีการเตรียมความพร้อมแล้ว นับว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวคุณเอง แต่หากคุณไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรการเข้ารับคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงินเป็นวิธีหนึ่งที่แนะนำ

            นักวางแผนการเงินมืออาชีพ จะคอยช่วยให้คำแนะนำด้านการวางแผนการเงินให้คุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเกษียณที่ตั้งใจไว้ ด้วยการประเมินสถานการณ์จากความต้องการทางการเงินของคุณหลังเกษียณ โดยคำนึงถึงระดับการใช้จ่าย ระยะเวลาในการลงทุนก่อนเกษียณ และระยะเวลาในการใช้เงินหลังเกษียณ ความสามารถในการออมเงินต่อปี อัตราเงินเฟ้อ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คุณสามารถขอคำแนะนำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ที่คุณควรมีไว้เพื่อการเกษียณอย่างสุขสบายในอนาคตได้ที่อีเมล์ K-Expert@kasikornbank.com หรือเข้ารับคำปรึกษากับนักวางแผนการเงินมืออาชีพได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาที่มีเครื่องหมาย K-WePlan เพื่อให้ชีวิตหลังเกษียณของคุณเป็นไปอย่างเกษม สำรวจจำนวนเงินที่คุณต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้

 

โดย : วสุ ศรีธิมาสถาพร, CFP
ฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล ธนาคารกสิกรไทย

 
Share
 
 
เรื่องก่อนหน้า เรื่องถัดไป
  ดูทั้งหมด 
หนึ่งล้านแรกในชีวิต ฝันของใครหลายคน
วางแผนการเงิน... ง่ายนิดเดียว
เงินฝากทวีทรัพย์
Mutual Fund
Bancassurance