ลดหย่อนภาษี > พื้นฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา > ฐานภาษีแบบใหม่ดีกับเราหรือไม่
ฐานภาษีแบบใหม่ดีกับเราหรือไม่ 

         สำหรับผู้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือน หรือผู้ที่ต้องเสียภาษี ปีนี้มีเฮค่ะ เนื่องจาก ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ทำให้อัตราภาษีใหม่มีขั้นมากขึ้นถึง 7 ขั้นด้วยกัน แต่อย่างไรก็ยังคงต้องรอข้อกฎหมายจากทางกรมสรรพากรอีกครั้งนึงนะคะ ซึ่งการคำนวณภาษีของบ้านเราเป็นแบบก้าวหน้า นั่นก็หมายความว่า ยิ่งมีเงินได้มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ฐานภาษีแบบใหม่เป็นอย่างไร ดีกว่าเดิมหรือไม่ มาลองดูกันค่ะ

จากฐานภาษีเดิม หากมีเงินได้สุทธิ 4 ล้านบาท จะเสียภาษีรวม 1,035,000 บาท หากมีเงินได้สุทธิมากกว่า 4 ล้านบาท ส่วนที่เกินกว่า 4,000,000 บาท จะเสียภาษีร้อยละ 37 หรือทุก 100 บาทจะเสียภาษี 37 บาทนั่นเองค่ะ

            ในขณะที่ฐานภาษีใหม่ มีการซอยขั้นเงินได้สุทธิมากขึ้น จึงทำให้ภาษีในแต่ละขั้นลดลง ดังตารางต่อไปนี้ค่ะ

ฐานภาษีใหม่

 

ในกรณีเป็นฐานภาษีใหม่ หากมีเงินได้สุทธิ 4 ล้านบาท จะเสียภาษีรวม 965,000 บาท ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดกว่าฐานภาษีเดิมถึง 70,000 บาท นอกจากนี้ หากมีเงินได้สุทธิมากกว่า 4,000,000 บาท จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 35 บาท ซึ่งถูกกว่าฐานภาษีเดิม 2 บาทด้วยค่ะ (ฐานภาษีเดิมอัตราร้อยละ 37)

 ภาษีที่ประหยัดได้ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างฐานภาษีเก่ากับฐานภาษีใหม่

            จากตารางจะเห็นว่า หากมีเงินได้สุทธิ 300,000 บาท จะทำให้ประหยัดภาษีได้ 7,500 บาท หากมีเงินได้สุทธิเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 750,000 บาท จะทำให้ประหยัดภาษีได้ 20,000 บาท (7,500 + 12,500) และหากมีเงินได้สุทธิ 2,000,000 บาท จะทำให้สามารถประหยัดภาษีได้สูงสุดคือ 70,000 บาท (7,500 + 12,500 + 50,000) บาท และจะประหยัดภาษีเพิ่มขึ้นอีกในกรณีที่มีเงินได้สุทธิ 4,000,001 บาทขึ้นไป ซึ่งจะเสียภาษีเงินได้ลดลงจากเดิมในอัตราร้อยละ 2 ค่ะ

            ดังนั้น ฐานภาษีใหม่จะช่วยให้ผู้มีเงินได้ประหยัดภาษีจากเดิม  ทั้งนี้ หากใครที่คำนวณตามฐานภาษีใหม่แล้วเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 แนะนำให้นำเงินปันผลรับ และดอกเบี้ยรับ ที่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และ ร้อยละ 15 มารวมคำนวณด้วยนะคะ เพื่อจะได้เสียภาษีในอัตราที่ต่ำลงค่ะ

             หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาเพิ่มเติม สามารถติดต่อ K-Expert ธนาคารกสิกรไทย ได้ที่อีเมล K-Expert@kasikornbank.com และ เว็บบอร์ด K-Expert ซึ่งจัดทำขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ www.askKBank.com/K-Expert และติดตามข่าวสารการเงินได้ที่ Twitter@KBank_Expert

 

ฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล  ธนาคารกสิกรไทย

 
Share
 
 
เรื่องก่อนหน้า เรื่องถัดไป
  ดูทั้งหมด 
หนึ่งล้านแรกในชีวิต ฝันของใครหลายคน
วางแผนการเงิน... ง่ายนิดเดียว
เงินฝากทวีทรัพย์
Mutual Fund
Bancassurance