K-Expert Biz Memo เครื่องมือช่วยบริหารจัดการเงินเริ่มต้นธุรกิจ 

 

K-Expert Biz Memo เครื่องมือช่วยบริหารจัดการเงินเริ่มต้นธุรกิจ

ไม่พลาดทุกรายละเอียดเงินรับ-จ่ายของร้าน ทำให้การบริหารจัดการกระแสเงินสดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ธุรกิจราบรื่น เงินสดไม่ขาดมือ

พร้อมช่วยจัดการยอดเงินเชื่อในธุรกิจ และช่วยคำนวณต้นทุนและกำไรของธุรกิจ

 

 

*หมายเหตุ โปรแกรมนี้พัฒนาด้วยรูปแบบ Excel รองรับการใช้งานผ่านทางคอมพิวเตอร์เท่านั้น