การบริหารสินสอดทองหมั้นสำหรับคู่แต่งงานใหม่  

“ไม่ว่าจะได้รับสินสอดเป็น ทองคำ ที่ดิน หรือเงินสด

ควรมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

เพื่อให้ทรัพย์สินเหล่านี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต”

- K-Expert -

 

 

      เมื่อคู่บ่าวสาวแต่งงานกัน การพูดคุยเพื่อจัดการทรัพย์สินเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะสินสอดซึ่งผู้ใหญ่ได้มอบให้กับคู่บ่าวสาว เพื่อเป็นทุนในการสร้างชีวิตครอบครัวใหม่ บทความนี้จะขอแนะนำวิธีการจัดการสินสอดที่นิยมให้กันตามประเพณีสามประเภท ได้แก่ ทองคำ ที่ดิน และเงินสด

 

     ทองคำ เป็นได้ทั้งทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ซึ่งการถือครองทองคำเอาไว้ในระยะยาวจะสามารถเอาชนะเงินเฟ้อ นอกจากนี้ทองคำแท่งเป็นเสมือนเงินทุนสำรองที่มีสภาพคล่องสูง สามารถนำไปเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อนำมาใช้จ่ายในเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ ส่วนทองรูปพรรณก็สามารถนำมาใช้สอยเป็นเครื่องประดับได้ ในขณะที่มูลค่าในอนาคตระยะยาวก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะว่าความต้องการทองคำเพื่อใช้ในการอุปโภคและการลงทุนนั้นมีสูงกว่ากำลังการผลิตในท้องตลาด

   

      ที่ดิน สามารถแบ่งได้เป็นที่ดินเปล่าและที่ดินซึ่งมีบ้านปลูกอยู่ในพื้นที่ ถ้าเป็นที่ดินเปล่าซึ่งสามารถเพาะปลูกได้ ก็สามารถมองหาลู่ทางในการให้เกษตรกรเช่าที่ทำกิน หรือถ้าเป็นที่ดินเปล่าในย่านชุมชน ก็สามารถปลูกบ้านหรือทำอพาร์ทเมนท์ให้เช่าพักอาศัยได้ โดยสามารถกู้เงินจากธนาคารมาทำการก่อสร้าง และเมื่อผ่อนชำระหมดแล้ว ทั้งบ้านหรืออพาร์ทเมนท์จะเป็นของสามีภรรยาที่เป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งสามารถสร้างกระแสเงินสดจากค่าเช่าต่อเนื่องไปได้อีกหลายปี ถึงแม้ว่าที่ดินเปล่าจะไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อะไร คู่สามีภรรยาก็ควรไปดูแลที่ดินของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกที่ดิน จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา ราคาที่ดินส่วนมากมักจะมีราคาตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในระยะยาว ซึ่งที่ดินนั้นจะเป็นหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวและเป็นมรดกอันมีมูลค่าที่จะถูกส่งผ่านไปให้ลูกหลานสืบไป

 

     เงินสด มีจุดเด่นในเรื่องของสภาพคล่อง สามารถนำออกมาใช้จ่ายเพื่อซื้อสิ่งของตามความต้องการได้ทันที หากแต่การที่ถือเงินสดจำนวนมากเอาไว้เป็นเวลานาน หรือการฝากเงินเอาไว้ในบัญชีออมทรัพย์เฉยๆ นั้น จะทำให้มูลค่าของเงินที่มีค่อยๆ ด้อยค่าลงตามอัตราเงินเฟ้อ วิธีซึ่งสามารถช่วยรักษามูลค่าของเงินที่มีอยู่คือการลงทุน โดยสามารถลงทุนทางตรงเช่น การเปิดกิจการของตัวเอง การซื้อของใช้หรือของมีค่ามาเพื่อขายต่อ การซื้อหุ้นกู้ การลงทุนในหุ้นสามัญ หรือลงทุนทางอ้อมผ่านการเลือกซื้อกองทุนรวมต่างๆ ซึ่งไม่ว่าจะเลือกการลงทุนรูปแบบไหน ควรมีการศึกษาข้อมูลของการลงทุนนั้นๆ ให้ละเอียดเสียก่อน

 

      สำหรับคู่บ่าวสาวที่ได้รับสินสอดไม่ว่าจะเป็น ทองคำ ที่ดิน หรือเงินสด ควรมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อให้ทรัพย์สินเหล่านี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้คู่บ่าวสาวควรร่วมกันเก็บออมเงินเพิ่มเติมจากสินสอดที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถนำไปใช้จ่ายสำหรับเป้าหมายต่างๆ ได้ในอนาคต 

 

   K-Expert Action
 คู่บ่าวสาวควรมีการพูดคุยถึงการบริหารสินสอด เพื่อให้มูลค่าของทรัพย์สินเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต
 นำเงินสดที่ได้รับจากสินสอดไปลงทุน เพื่อรักษามูลค่าของเงินและเพิ่มความมั่งคั่ง