ตัวช่วยออมเงินง่ายๆ ได้ทุกเดือน  

“บัญชีเงินฝากประจำแบบปลอดภาษีและกองทุนรวม

เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราออมเงินได้ทุกเดือน” 

- K-Expert - 

 

 

      

 

      ปัญหาที่คนทำงานหรือมนุษย์เงินเดือนหลายคนเจอเกี่ยวกับเรื่องเงินคงจะหนีไม่พ้น การไม่มีเงินเก็บ หรือเงินเดือนไม่พอใช้จ่ายในแต่ละเดือน เนื่องจากรายรับไม่สูงมาก แต่กลับมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถออมเงินได้ แต่ถ้าเราตั้งใจจะออมเงินแล้ว เชื่อว่าทุกคนทำได้อย่างแน่นอน สำหรับใครที่อยากจะออมเงิน แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรหรือคิดว่าการออมเงินเป็นเรื่องยาก K-Expert มีตัวช่วยในการออมเงินง่ายๆ ได้ทุกเดือนมาฝากกันค่ะ ซึ่งตัวช่วยที่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้น มาดูกันเลยค่ะ

 

 

 

   

      ตัวช่วยออมเงินดีๆ ที่อยากแนะนำ

      1. บัญชีเงินฝากประจำแบบปลอดภาษี

      เป็นตัวช่วยแรกที่อยากแนะนำ เพราะถือเป็นตัวช่วยในการออมเงินที่ดีตัวหนึ่งและช่วยสร้างวินัยในการออมเงินให้กับเราได้ค่ะ สำหรับบัญชีเงินฝากประจำแบบปลอดภาษีเป็นบัญชีที่มีเงื่อนไขในการฝากเงินคือ ต้องฝากเงินทุกเดือนในจำนวนเงินที่เท่ากัน และฝากติดต่อกันเป็นเวลา 24 เดือน หรือ 36 เดือนค่ะ โดยเงินฝากขั้นต่ำอยู่ที่เดือนละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกินเดือนละ 25,000 บาท สำหรับระยะเวลาการฝาก 24 เดือน หรือฝากสูงสุดไม่เกินเดือนละ 16,500 บาท สำหรับระยะเวลาการฝาก 36 เดือนค่ะ เช่น ฝากเงินเข้าบัญชีทุกเดือน เดือนละ 2,000 บาท ติดต่อกันเป็นเวลา 24 เดือน เป็นต้น ซึ่งเหมาะกับคนที่ตั้งใจจะออมเงินทุกเดือนในจำนวนเงินที่เท่ากันเป็นอย่างยิ่ง บัญชีประเภทนี้มีข้อดีคือ ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากทั่วไป และดอกเบี้ยที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีค่ะ

      นอกจากนี้ หากใครไม่สะดวกไปฝากเงินที่สาขาทุกเดือนก็สามารถให้ธนาคารหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากประจำแบบปลอดภาษีได้ทันที เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา และไม่ต้องกังวลว่าจะลืมฝากเงินเดือนใดเดือนหนึ่งไปค่ะ ทั้งนี้ แนะนำให้เลือกหักบัญชีในวันที่เงินเดือนออกเพื่อเป็นการบังคับตัวเองให้ออมเงินก่อนใช้ทุกเดือน โดยฝากเงินเข้าบัญชีทันทีที่มีรายรับเข้ามา เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีเงินออมทุกเดือนค่ะ 


      2. กองทุนรวม

      ถือเป็นตัวช่วยในการออมเงินอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ และช่วยสร้างวินัยในการออมเงินได้เช่นกัน โดยเป็นการออมผ่านการลงทุนในกองทุนรวมเป็นรายเดือนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เราสนใจ และยังเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินค่ะ ซึ่งการลงทุนผ่านกองทุนรวมบางประเภท อย่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ยังสามารถนำค่าซื้อหน่วยลงทุนมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

      สำหรับใครที่ต้องการนำเงินออมส่วนหนึ่งมาลงทุนในกองทุนรวมอย่างสม่ำเสมอก็สามารถใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในจำนวนเงินที่เท่ากันเป็นรายเดือนได้เช่นกันค่ะ ซึ่งการหักบัญชีขั้นต่ำจะอยู่ที่ 500 บาท/ครั้ง/กองทุน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน) โดยจะต้องเปิดบัญชีกองทุนและซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกเอาไว้แล้ว วิธีนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราไม่ต้องเดินทางไปทำรายการด้วยตัวเองที่สาขา เพียงส่งคำสั่งซื้อครั้งเดียวก็สามารถลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน และยังถือเป็นการลงทุนแบบเฉลี่ยราคา ซึ่งมีข้อดีคือ มีโอกาสได้ต้นทุนที่ต่ำกว่าการลงทุนแบบครั้งเดียว ซึ่งทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นค่ะ   


       หวังว่าตัวช่วยออมเงินที่บอกไปจะช่วยให้ใครหลายคนออมเงินได้ และมีเงินออมเพิ่มมากขึ้นนะคะ ที่สำคัญคือ ต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีวินัยในการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ โดยเลือกวิธีการออมเงินที่สนใจและสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของเรา ซึ่งเงินออมที่เก็บได้นี้

 

 

   K-Expert Action
 ออมเงินก่อนใช้อย่างน้อย 20% ของรายได้ในแต่ละเดือน
 ศึกษาข้อมูลการลงทุนที่สนใจก่อนตัดสินใจลงทุน