สูตรสำเร็จการออมเงินพิชิตเป้าหมาย 

ออมเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายตามฝันอย่างง่าย ให้ใช้ตัวช่วยจากโปรแกรม
 K-Expert MyPort และบริการ K-Saving Plan"

– K-Expert -

 


      คนเราทุกคนต่างก็มีความฝัน อยากมีอยากได้ในสิ่งที่ต้องการ แต่ความฝันเหล่านั้นล้วนล่องลอยอยู่ในอากาศหากเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะไขว้คว้าทำความฝันให้เป็นจริง การเปลี่ยนความอยากมีเป็นวิธีการให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนเพื่อเป้าหมาย การลงมือทำตามแผน และการติดตามปรับปรุงแผนการเงิน

 

      การวางแผนเพื่อเป้าหมาย ต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนความฝันที่มี ให้เป็นเป้าหมายที่ถูกต้อง โดยปกติแล้วเกือบทุกเป้าหมายมักจะมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง การตั้งเป้าหมายจึงต้องมีความชัดเจนของเป้าหมาย จำนวนเงิน และระยะเวลา เช่น บางคนมีความฝันอยากเก็บเงินเป็นค่าดาวน์คอนโดฯ เพื่อซื้อมาอยู่อาศัย ก็ต้องระบุจำนวนเงินได้ว่าความฝันนี้มีราคาเท่าไร และเมื่อไหร่จึงจะสามารถซื้อได้ เช่น คอนโดฯ ราคา 3 ล้านบาท ดาวน์ 20% เป็นจำนวน 6 แสนบาท จะซื้อภายใน 2 ปี ก็จะต้องเก็บเงินดาวน์เดือนละ 600,000 / 24 = 25,000 บาท เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การตั้งเป้าหมายการเงินสมัยนี้ทำได้ง่ายขึ้นมาก
      เนื่องจากโปรแกรม K-Expert MyPort ของทางธนาคารกสิกรไทยได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้การตั้งเป้าหมายของเราเป็นรูปธรรมขึ้น เพียงใส่ชื่อเป้าหมาย เดือน/ปีที่ต้องการบรรลุเป้าหมาย และมูลค่าเป้าหมาย จากนั้นก็นำเป้าหมายนี้ไปผูกกับบัญชีเงินฝากหรือบัญชีกองทุนรวมที่เรามี ก็จะทราบจำนวนเงินที่ต้องเก็บออมเพิ่มในแต่ละเดือนแล้ว

 

      การลงมือทำตามแผน เป็นขั้นตอนที่ 2 ต่อจากการวางแผนเพื่อเป้าหมาย หลังจากเรารู้จำนวนเงินออมต่อเดือนที่แน่ชัด และบัญชีเงินฝากหรือกองทุนรวมที่เราจะออมเงินเข้าไปแล้ว ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากนักในการดำเนินการตามแผนนี้ แต่มันไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาติดตามเรื่องการเงินของตนเอง ทำให้หลายคนละเลยไม่เก็บออมเงินตามแผนจนทำความฝันของตนเองหลุดลอยไป จะดีกว่าไหม หากเรามีตัวช่วยในการหักเงินจากบัญชีเงินเดือนอย่างสม่ำเสมอ แล้วนำเงินนั้นมาลงทุนในกองทุนรวมที่ผูกไว้กับเป้าหมาย ขอแนะนำบริการ K-Saving Plan ของทางธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะเป็นระบบลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน เป็นตัวช่วยออมเงินจากบัญชีเงินฝากที่รับรายได้เข้าสู่บัญชีกองทุนรวมที่ผูกกับเป้าหมาย เช่น การออมเพื่อเป็นเงินดาวน์คอนโดฯ เดือนละ 25,000 บาท เป็นเวลา 24 เดือน ก็อาจตั้งบริการ K-Saving Plan แล้วผูกกับบัญชีกองทุนตราสารหนี้ เพื่อเป็นที่เก็บเงินของเป้าหมายนี้

 

      การติดตามและปรับปรุงแผนการเงิน ในขั้นตอนสุดท้ายนี้ แม้ว่าเราจะมีระบบช่วยทั้งการตั้งเป้าหมายและการออมเงินอัตโนมัติ แต่ก็ยังต้องคอยติดตามดูว่าจำนวนเงินที่มีเข้าใกล้มูลค่าของเป้าหมายแล้วหรือยัง หากมีการผิดแผนเนื่องจากการลงทุน หรือเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยน เราจะได้ทำการปรับปรุงแผนการเงินของเราเสียใหม่ เปลี่ยนจำนวนเงินออมต่อเดือน และอาจต้องขยายหรือปรับลดระยะเวลาการออมด้วย โดยปกติแล้วควรคอยตรวจสอบพอร์ตของตนเองให้ได้อย่างน้อยทุก 6 เดือน

     การออมเงินให้ได้ตามฝันนั้น ต้องอาศัยการตั้งเป้าหมายและวินัยการดำเนินตามแผนอย่างเคร่งครัด แต่ยุคดิจิตอลนี้มีเครื่องมือช่วยอันทันสมัย ทั้งโปรแกรม K-Expert MyPort และบริการ K-Saving Plan เราจึงสามารถเก็บออมเงินเพื่อสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนมาก

 

K-Expert Action

  • คำนวณยอดเงินลงทุนกองทุน LTF/RMF แต่เนิ่นๆ เพื่อกระจายการลงทุนได้ตลอดทั้งปีศึกษานโยบายของกองทุน LTF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ศึกษานโยบายของกองทุน LTF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน