ไขข้อสงสัย โครงสร้างภาษีใหม่กระทบเราอย่างไรบ้าง 
“ศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพื่อให้วางแผนภาษีได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด”
- K-Expert -

 


      เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา มีข่าวดีจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพราะได้มีการอนุมัติให้มีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อนๆ หลายคนที่ติดตามข่าว อาจจะสงสัยว่า ภาษีที่เปลี่ยนแปลงไปนี้กระทบกับตัวเราอย่างไรบ้าง ซึ่ง K-Expert ได้ไปหาคำตอบของหลายๆ ข้อสงสัยมาให้แล้วค่ะ


      คำถาม: โครงสร้างภาษีใหม่ ดีกับมนุษย์เงินเดือนอย่างไรบ้าง
      คำตอบ: โครงสร้างภาษีใหม่ได้มีการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายที่มนุษย์เงินเดือนสามารถหักได้ค่ะ ซึ่งเดิมสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 40% ของเงินได้และไม่เกิน 60,000 บาท ก็จะหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นมาเป็น 50% ของเงินได้และไม่เกิน 100,000 บาท นอกจากนี้ ภาครัฐยังใจดีปรับเพิ่มค่าลดหย่อนของผู้มีเงินได้จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท 

      บางคนอ่านแล้วอาจจะงงว่า ได้หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนเพิ่มนั้นดียังไง ก็ต้องบอกว่า วิธีนี้ช่วยให้เราเสียภาษีน้อยลงไปได้พอสมควรเลยล่ะค่ะ จากเดิมที่คนเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป จะต้องเริ่มเสียภาษี โครงสร้างภาษีใหม่นี้ทำให้คนที่มีรายได้ประมาณ 26,000 บาท จึงจะต้องเสียภาษี ยกตัวอย่างเช่น หากเดิมเรามีรายได้เดือนละ 25,000 บาท ซึ่งต้องเสียภาษีประมาณ 3,000 บาทต่อปี พอใช้โครงสร้างภาษีใหม่แล้ว ก็จะไม่ต้องเสียภาษีเลยล่ะค่ะ


      คำถาม: ฐานภาษีเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่
      คำตอบ: ฐานภาษีมีการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยค่ะ โดยเปลี่ยนแปลงในส่วนของอัตราภาษี 35% จากเดิมกำหนดว่า รายได้ตั้งแต่ 4,000,001 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษี 35% ก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็นรายได้ตั้งแต่ 5,000,001 ล้านบาทขึ้นไป ถึงจะเสียภาษี 35% ค่ะ ทำให้ช่วงของเงินได้สุทธิ 2,000,001-5,000,000 บาท เสียภาษีอัตรา 30% ส่วนอัตราภาษีอื่นๆ ยังคงเป็นตามเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะ


      คำถาม: ได้ยินมาว่า “คนมีลูก” ก็ได้ประโยชน์จากภาษีใหม่ อยากทราบรายละเอียด
      คำตอบ: คนที่มีลูกก็ได้ประโยชน์จากโครงสร้างภาษีใหม่ โดยภาครัฐได้เพิ่มค่าลดหย่อนบุตรจากเดิมลดหย่อนได้คนละ 15,000 บาท และจำกัดจำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นคนละ 30,000 บาท และไม่จำกัดจำนวนบุตรค่ะ แต่ก็ได้มีการยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร จากเดิมที่ลดหย่อนได้คนละ 2,000 บาท ก็จะลดหย่อนไม่ได้แล้ว ยกตัวอย่างเช่น หากเรามีลูก 2 คน ซึ่งกำลังเรียนชั้นประถมในไทย เดิมลดหย่อนบุตรได้รวม 34,000 บาท แต่เกณฑ์ใหม่ก็จะช่วยให้ลดหย่อนเพิ่มได้รวมเป็น 60,000 บาทค่ะ


      คำถาม: ตอนนี้รายได้ไม่เยอะ ยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี ดังนั้น การปรับโครงสร้างภาษีใหม่ก็ไม่น่าเกี่ยวข้องกับตัวเราใช่มั้ย
      คำตอบ: แม้ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องเสียภาษี แต่การปรับโครงสร้างภาษีใหม่ก็มีผลกับตัวเราด้วยนะคะ เพราะได้มีการปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำที่ต้องยื่นแสดงเงินได้กับสรรพากร อย่างถ้าโสดและมีรายได้เป็นพวกเงินเดือนหรือค่าจ้าง เดิมสรรพากรกำหนดว่า หากมีเงินได้ 50,000 บาทขึ้นไป ต้องยื่นแบบภ.ง.ด.แสดงเงินได้ ก็มีการปรับเพิ่มเป็นเงินได้ 120,000 บาทขึ้นไปค่ะ ส่วนถ้าคนโสดมีเงินได้ประเภทอื่น เดิมสรรพากรกำหนดว่า จะต้องยื่นแบบแสดงเงินได้เมื่อมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป ก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 60,000 บาทขึ้นไปค่ะ


      คำถาม: โครงสร้างภาษีใหม่มีผลเมื่อไร
      คำตอบ: โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่มีผลในปีภาษี 2560 ดังนั้นสำหรับการคำนวณภาษีของปีนี้ (2559) ยังคงใช้เกณฑ์เดิมอยู่นะคะ 


      หวังว่า คงหายสงสัยกันแล้วนะคะว่า โครงสร้างภาษีใหม่นั้นกระทบกับตัวเราอย่างไรบ้าง แต่ไม่ว่าเราจะเสียภาษีมากหรือน้อย ก็อย่าลืมวางแผนภาษีกันนะคะ โดยควรตรวจสอบว่า สิทธิลดหย่อนต่างๆ ที่เราใช้ได้มีอะไรบ้าง จะได้ใช้สิทธิได้ครบถ้วนและคุ้มค่า ซึ่งช่วยให้ประหยัดภาษีเพิ่มมากขึ้นจากเดิมด้วยล่ะค่ะ