บริหารลูกหนี้และกู้ทำธุรกิจ 
หลายคนเมื่อทำงานได้ระยะหนึ่ง อยากขยับขยาย ลงหลักปักฐาน หรืออยากใช้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นจึงเริ่มคิดลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม ที่ดิน รวมถึงการซื้อรถยนต์ เพื่อช่วยให้ชีวิตมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และดูมีฐานะที่มั่นคง  โดยส่วนใหญ่การซื้อทรัพย์สินเหล่านี้ มักซื้อเป็นเงินผ่อน เนื่องจากเริ่มต้นทำงานรายได้ยังไม่มากนัก ถ้ารอเก็บเงินจนกว่าจะเก็บได้ครบ ราคาบ้านก็อาจจะปรับตัวสูงขี้นกว่าเงินที่เก็บออมได้ การขอกู้กับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อซื้อทรัพย์สินจึงไม่ใช่เรื่องแปลก อย่างไรก็ดี ก่อนการกู้หนี้ คุณต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ต้องมีวินัยทางการเงินที่ดีและควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ตั้งใจผ่อนชำระหนี้บ้าน 20 ปี ก็ต้องวางแผนสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด นั่นคือ การบริหารหนี้ ให้มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ให้ได้โดยที่ตนเองไม่เดือดร้อน

ส่วนหนี้อีกประเภทหนึ่ง ที่สามารถสร้างความร่ำรวยขึ้นได้ นั่นคือหนี้จากการกู้ทำธุรกิจ ซึ่งสามารถช่วยต่อยอดความฝัน และเป็นการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ดังนั้น ไม่ว่าคุณคิดจะเป็นหนี้อะไร ก็ต้องบริหารจัดการ เพื่อไม่ให้ภาระหนี้ที่คุณมีทำให้คุณหนักใจในอนาคต

Share
  ดูทั้งหมด 
เงินทองต้องวางแผน
ทำความรู้จักตัวเองกันหน่อย
นักวางแผนการเงิน