การยื่นภาษีร่วมกับคู่สมรส กับการแยกยื่นภาษีแตกต่างกันอย่างไร หากเพิ่งแต่งงาน ยังไม่มีบุตร สามีและภรรยามีรายได้พอๆ กัน ยื่นแบบไหนดีกว่ากัน
   
  ภรรยาแยกยื่นภาษีกับสามี เฉพาะกรณีภรรยานั้น มีเงินได้จากเงินเดือน ตาม ม. 40(1) ซึ่งจะได้ประโยชน์มากกว่า เนื่องจาก จะเป็นการเพิ่มฐานเงินได้สุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษี