เริ่มต้นสร้างความมั่งคั่ง… ด้วยโปรแกรม K-Saving Memo (บันทึกเงินออม) จาก K-Expert

      การบริหารจัดการเงินเบื้องต้นที่ดี ควรเริ่มต้นด้วยการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่จะช่วยสร้างวินัยในการออม การจดบันทึกรายรับและรายจ่ายที่ถูกต้อง ครบถ้วนนั้น จะทำให้รู้ถึงแหล่งที่มาของรายได้ ค่าใช้จ่ายประจำวัน และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่างๆ ซึ่งจะช่วยในการควบคุมและบริหารจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


    คลิกที่นี่  เพื่อดาวน์โหลด K-Saving Memo 2013
(Excel Version)

                        
 

    คลิกที่นี่  เพื่อเริ่มต้นใช้งาน K-Saving Memo
(Online Version)
 คุณรู้หรือไม่เกี่ยวกับโปรแกรม K-Saving Memo  


    โปรแกรม K-Saving Memo แบบ Online ในเว็บไซต์คืออะไร มีฟังก์ชันการทำงานเป็นอย่างไรบ้าง

        » เป็นโปรแกรมสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเริ่มต้นทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ซึ่งจะเป็นจุดสำคัญในการช่วยสร้างวินัยในการออม โดยโปรแกรม K-Saving Memo ได้ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ในรูปแบบของโปรแกรมออนไลน์บนเว็บไซต์ K-Expert เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำบันทึกรายรับ-รายจ่าย โดยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน คุณก็สามารถทำบันทึกรับ-จ่ายได้  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


    โปรแกรม K-Saving Memo แบบ Excel และ Online ในเว็บไซต์ ต่างกันอย่างไร?

        » โปรแกรม K-Saving Memo (บันทึกเงินออม) ได้ถูกพัฒนาขึ้นทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ Excel Version, Online Version (Website) และ Online Version (Mobile) โดยจะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่โปรแกรม K-Saving Memo (บันทึกเงินออม) Excel Version

โปรแกรม K-Saving Memo (บันทึกเงินออม) Online Version (Website)


โปรแกรม K-Saving Memo (บันทึกเงินออม) Online Version (Mobile)