คลิกที่นี่>> เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมแบบ Excel Version

 

คลิกที่นี่>> เพื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมแบบ Online Version

## สะดวกทุกที่ ทุกเวลา กับ K-Expert Saving Memo ##

การเริ่มต้นทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเป็นจุดสำคัญที่จะช่วยสร้างวินัยในการออม โปรแกรม K-Expert Saving Memo จึงถูกพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบของโปรแกรมออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำบันทึกรายรับ-รายจ่าย โดยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน คุณก็สามารถทำบันทึกรับ-จ่ายได้ พร้อมทั้งยังช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการเงินในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

เริ่มต้นใช้งานง่ายๆ ผ่าน 3 ช่องทางหลัก: iPad, อินเทอร์เน็ต (Internet) และมือถือ SmartPhone

เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ K-Expert (www.askKBank.com/K-Expert) คุณก็สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันที โดยโปรแกรม K-Expert Saving Memo จะเป็น Web application ที่เหมือนการเปิดเว็บไซต์ต่างๆ ตาม Web browser ทั่วไปในคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือ จึงไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดโปรแกรมลงเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือมือถือใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับการใช้งานบนมือถือจะผ่านระบบ EDGE/GPRS/3G เน้นการบันทึกข้อมูลรับ-จ่ายประจำวัน และการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลได้ทันทีเมื่อเกิดรายการขึ้นจริง และเรียกดูยอดสรุปได้ตลอดเวลา ดังนั้น รูปแบบโปรแกรมสำหรับการใช้งานผ่านมือถือจึงมีการปรับลดบางฟังก์ชั่นที่ไม่ได้ใช้งานประจำวันออกไป (Lite Version) โดยระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจะเป็นมาตรฐานของเว็บไซต์ธนาคาร 

 

## 4 ฟังก์ชั่นหลักของโปรแกรม K-Expert Saving Memo online (โปรแกรมบันทึกรับ-จ่ายแบบออนไลน์) ##

ที่จะช่วยให้การเริ่มต้นออมและลงทุนเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสำหรับคุณ 

            1. การบันทึกรายรับ  เลือกกำหนดวันที่ได้รับรายได้แต่ละประเภทให้บันทึกเป็นอัตโนมัติทุกสิ้นเดือน หรือตามวันที่กำหนดเอง โดยไม่จำเป็นต้องบันทึกรายการนั้นซ้ำทุกเดือน

            2. การบันทึกรายจ่าย  บันทึกรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยสามารถกำหนดประเภท และรายการรายจ่ายจริง พร้อมตั้งค่าเตือนการจ่ายบิลล่วงหน้า (Bill Reminder) ณ เดือนปัจจุบันและล่วงหน้าเดือนถัดไปอีก 15 วัน

            3. การวางแผนค่าใช้จ่าย  กำหนดเป้าหมายค่าใช้จ่ายที่ได้วางแผนไว้ โดยแยกตามประเภทของค่าใช้จ่าย เพื่อใช้เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

           4. การบันทึกข้อมูลการลงทุน  บันทึกข้อมูลการลงทุนและประกันชีวิต พร้อมแสดงสัดส่วนการลงทุนและประมาณการผลตอบแทนเฉลี่ย

 

เริ่มต้นออมตั้งแต่วันนี้... กับ K-Expert Saving Memo จาก K-Expert ธนาคารกสิกรไทย