อยากประหยัดภาษี 

    เข้าใจ วิธีใช้สิทธิลดหย่อนภาษีรูปแบบต่างๆ อย่างถูกวิธี เพื่อช่วยลดภาระภาษีให้กลับมาเป็นเงินออมหรือลงทุนสำหรับเป้าหมายต่อไป

 

การคำนวณและการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 

• วิธีการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

• เช็คความพร้อมก่อนยื่นภาษี  
 
ค่าลดหย่อนจากการซื้อ LTF/RMF
 

• 5 เรื่องน่ารู้ก่อนลงทุน RMF

• 5 เรื่องควรรู้ก่อนลงทุน LTF
 
ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต

• ประกันชีวิต...ทางเลือกเพื่อลดหย่อนภาษี

• ฝากเงินธนาคารกับทำประกันต่างกันอย่างไร 
 
ค่าลดหย่อนจากการออมและลงทุนอื่นๆ

• อิ่มบุญจัง มีตังค์เหลือใช้

• ลดภาษีด้วยเงินบริจาค

• ค่าลดหย่อนอุปการะบิดามารดา VS ค่าลดหย่อนเบี้ยสุขภาพ  

 

อ่านบทความใหม่ที่นี่

 

Disclaimer: เนื้อหาและบทความที่ K-Expert จัดทำขึ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการเงินเป็นการทั่วไป ไม่ได้อ้างอิงกฏเกณฑ์ของสถาบันการเงินใดเป็นการเฉพาะ การทำธุรกรรมจึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและนโยบายของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง ข้อความในบทความไม่สามารถใช้เป็นข้อโต้แย้งกับสถาบันการเงินได้