อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ 
    การสร้าง ธุรกิจส่วนตัวนั้นเป็นเรื่องท้าทาย เพราะต้องมีการเตรียมพร้อมงบประมาณให้เพียงพอ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขอสนับสนุนทางการเงินต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

เข้าใจรูปแบบและประเภทธุรกิจ
 

• อยากเป็นเจ้าของกิจการแต่ไม่มีประสบการณ์เลย  

• 3 ธุรกิจที่มือใหม่ยื่นกู้ได้ แม้ประสบการณ์เป็นศูนย์
 
เตรียมพร้อมเงินทุนเพื่อเริ่มธุรกิจ
 

• สินเชื่อแบบมีหลักประกันช่วยให้ต้นทุนการค้าต่ำลงได้
อย่างไร

• Step by Step เตรียมพร้อมก่อนยื่นกู้สินเชื่อธุรกิจ

• 4 เหตุผลที่ควรเริ่มธุรกิจด้วยเงินกู้ แม้มีทุนพร้อม 

 
การบริหารกิจการ

• ทำประกันอัคคีภัยอย่างไรให้คุ้มค่า

• การเดินบัญชีและใช้เช็คอย่างไรให้มีโอกาสขอสนเชื่อได้
ง่ายขึ้น

 

อ่านบทความใหม่ที่นี่