อยากคุ้มครองคนที่รัก 
    ป้องกัน ความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อให้ทุกคนยังสามารถไปถึงเป้าหมายในชีวิตทั้งของตนเองและครอบครัวได้ เพราะการมีความคุ้มครองนั้นจะช่วยบรรเทาความรุนแรงจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นระหว่างทาง

 

รู้จักรูปแบบความคุ้มครอง 
 

• ประกันประเภทใดบ้างที่ควรมี  

• ประกันกับการทำงาน
 
เลือกความคุ้มครองที่เหมาะกับเรา
 

• ประกันที่เหมาะกับวัยเริ่มต้นทำงาน 

• เลือกแบบประกันชีวิตอย่างไรให้เหมาะกับตัวเอง   
 
ใช้สิทธิอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

• เงินไม่พอเมื่อต้องจ่ายเบี้ยประกัน ทำอย่างไรดี  

 

อ่านบทความใหม่ที่นี่Disclaimer: เนื้อหาและบทความที่ K-Expert จัดทำขึ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการเงินเป็นการทั่วไป ไม่ได้อ้างอิงกฏเกณฑ์ของสถาบันการเงินใดเป็นการเฉพาะ การทำธุรกรรมจึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและนโยบายของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง ข้อความในบทความไม่สามารถใช้เป็นข้อโต้แย้งกับสถาบันการเงินได้