อยากสบายวัยเกษียณ 
    เตรียมเงิน ให้พอเพียงในวัยเกษียณแต่เนิ่นๆ ด้วยการออม การลงทุน และการป้องกันความเสี่ยงอย่างถูกวิธีจะช่วยให้อุ่นใจในยามที่จำเป็นต้องใช้เงิน

 

มีเงินเท่าไหร่พอใช้วัยเกษียณ 
 

• ต้องมีเงินเท่าไร ถึงเกษียณได้อย่างสุขสบาย  

• เงินได้ก้อนสุดท้าย ใช้อย่างไรให้เพียงพอ
 
การออม ลงทุน และป้องกันความเสี่ยง
 

เกษียณสบาย สไตล์คนโสด

3 แหล่งรายได้แบบเสือนอนกินตอนเกษียณ
 
การจัดการมรดก

• มรดกน่ารู้...กับทายาทโดยธรรม   

 

อ่านบทความใหม่ที่นี่

 

 

 

Disclaimer: เนื้อหาและบทความที่ K-Expert จัดทำขึ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการเงินเป็นการทั่วไป ไม่ได้อ้างอิงกฏเกณฑ์ของสถาบันการเงินใดเป็นการเฉพาะ การทำธุรกรรมจึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและนโยบายของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง ข้อความในบทความไม่สามารถใช้เป็นข้อโต้แย้งกับสถาบันการเงินได้