K-Expert Workshop "ฝ่าประตูสู่รั้วอสังหาริมทรัพย์" 

 

มาร่วมค้นหารูปแบบการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะกับคุณให้ได้

ภายใน 2 ชั่วโมง

 

 

 

K-Expert Workshop "ฝ่าประตูสู่รั้วอสังหาริมทรัพย์"

 

หัวข้อ
• เก็งกำไรจากอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการซื้อถูกขายแพง
• สร้างกระแสเงินสด ด้วยการปล่อยเช่า
• เพิ่มทางเลือกการลงทุน ด้วยกองทุนรวม
• เลือกเทคนิคการลงทุนอย่างชาญฉลาด


วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)

เหมาะสำหรับ
คนที่เริ่มต้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com

สำรองที่นั่ง
คลิกเลือกวัน-เวลาที่ต้องการสำรอง

สำรองได้
  
เต็มแล้ว